Hyvä sana saatteeksi…

Elmar OjasteViron kielellä ei ole filateliaa kovinkaan paljon käsitelty. Syitä tähän löytyy historiasta ja elinolosuhteista.

Tutustuttuani lukijan pöydälle saapuneeseen kuvasto/oppaan luonnokseen, totesin, että tässähän on erinomainen, syvällisesti aihetta tutkiva teos, joka kantaa ylpeästi virolaisen filatelian perinteitä. Tässä käsiteltävä aineisto keskittyy uudelleen itsenäistyneessä Virossa julkaistuihin postimerkkeihin. Teos on järjestänyt lukusien filatelistien vuosien työn, jonka hedelmiä on aikaisemmin julkaistu nykyaikaisissa internet-julkaisuissa tai painotuotteissa ja mukana on myös paljon aivan uutta, ennen julkaisematonta aineistoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lukijan pöydällä on nyt opas, joka on aito todistus siitä, että virolainen filatelia ja postihistorian tutkijoiden yhteisö on elinvoimainen, toimiva ja aikaansaava.

Toivotan teille onnistumisia tässä työssä ja tulevissa suunnitelmissa.

Göteborgissa, Ruotsissa, 2.9.2014

Elmar Ojaste, tunnetaan myös Wanna Matzina